Natuurinclusief kaarten

Gemeente Arnhem

De kavels De Groene Wilgen zijn prachtig gelegen aan de natuurlijke uiterwaarden met uitzicht op het Veluwemassief. In dit overgangsgebied tussen natuur en cultuur wordt er extra aandacht besteed aan een aantal hier voorkomende diersoorten door middel van natuurinclusief bouwen. Bij de bouw van de woningen en de inrichting van de tuin tref je daarom per kavel voor twee hier voorkomende diersoorten maatregelen waar die diersoort baat bij heeft.

Denk aan (ingebouwde) nestelmogelijkheden, (winter-) verblijfplaatsen of een specifieke, natuurvriendelijke inrichting van de tuin. Om je een stapje in de goede richting te helpen heeft INCOMBINATIE een aantal kaarten gemaakt per kavel, met hier op de diersoorten en de maatregelen die je zou kunnen treffen.

De diersoorten die extra aandacht krijgen zijn per kavel de volgende:

Kavel 1: mus en rugstreeppad
Kavel 2: mees en egel
Kavel 3: zwaluw en metselbij
Kavel 4: zwartkop en vlinder
Kavel 5: winterkoning en vleermuis

Deel

Incombinatie maakte

Concept
Offline

Bekijk nog meer projecten