Opvallende bebouwingsblokken in bijzondere geometrische vormen

Van Wonen ontwikkelt woningen in Park Zuidbroek Apeldoorn

VanWonen Apeldoorn Zuidbroek INCOMBINATIE

De 26 lintwoningen direct aan de Musicalstraat worden woningen gebouwd bestemd voor de vrije sector huur. De overige 33 koopwoningen zijn verdeeld over twee woonscherven die als ‘eilanden’ in het park liggen. Deze woningen hebben allemaal een directe relatie met het park. Het plan bevindt zich op dit moment in de ontwerp fase. De architect werkt het stedenbouwkundig plan van de gemeente uit naar een voorlopig ontwerp. INCOMBINATIE heeft de Look & Feel en het logo ontworpen. Kijk op www.woneninparkzuidbroek.nl